Prelucrarea datelor cu caracter personal / Politica de confidențialitate Trami SRL

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal / Politica de confidențialitatePolitica de cookies

Acest document conține informații importante cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să îl parcurgeți până la final pentru a putea lua o decizie informată cu privire la modul în care interacționăm cu dumneavoastră.

TRAMI SRL înregistrată sub numărul J15/490/2009 în Registrul Oficiului Comerţului al judeţului Dâmboviţa, având CUI 19125889, cu sediul social în România, Calea Bucuresti, nr. 106B, Targoviste, Judeţul Dâmboviţa, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea dispoziţiilor Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu. Avem obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale cu privire la protecţia datelor cu caracter pesonal.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (nume, adresa de email, telefon). De exemplu: informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru sau prin trimiterea unui email: trami.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră! De exemplu: informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală etc.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră, cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Vom folosi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii:

– Furnizarea de servicii, livrarea de bunuri şi efectuarea de plăţi în baza contractelor încheiate sau notelor de comandă, scop în care vom colecta şi prelucra date personale de identificare, date de contact, date bancare şi date de identificare fiscală. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către partenerii care vor onora comanda.

– Comunicarea prin e-mail. Va fi folosită cu responsabilitate şi doar atunci când este necesar. Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

– Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană (UE) și în Spațiul Economic European (SEE). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie pot fi transferate în afara UE şi SEE.

– SC TRAMI SRL nu îşi asumă răspunderea pentru datele colectate de alte site-uri accesate de dumneavoastră concomitent sau prin intermediul link-urilor de pe portalul nostru.

Drepturile dumneavoastră:
Potrivit Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

  • Să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi
  • Să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără a afecta drepturile şi libertăţile celorlalţi. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentae pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
  • Să vă corectăm datele cu caracter personal
  • Să vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale
  • Să ne solicitați portarea datelor dumneavoastră personale către alte entităţi
  • Să ne solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale
  • Să ne cereţi să ştergem datele dumneavoastră cu caracter personal
  • Să depuneţi plângere în faţa autorităţii de supraveghere, în situaţia în care apreciaţi că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă Regulamentul UE 2016/679 (GDPR).

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele dumneavoastră personale, transmiteţi o notificare scrisă, în format fizic la adresa TRAMI SRL , Calea Bucuresti, nr. 106B, Targoviste, Judeţul Dâmboviţa, sau în format efectronic la adresa de e-mail servodirectii@yahoo.com . TRAMI SRL va da curs solicitării dumneavoastră în cel mult 7 zile de la înregistrare.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră
Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

În această secţiune, am rezumat drepturile pe care le aveţi. În consecinţă, vă recomandăm să citiţi Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Este posibil să actualizăm periodic această politică de confidenţialitate, astfel încât să fie aliniată cerinţelor legale. Prin urmare, vă recomandăm să verificaţi ocazional această pagină pentru a vă asigura că aţi luat la cunoştinţă ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitați site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Cum utilizăm cookie-urile?
Site-ul acesta poate utiliza Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on
Cum pot fi controlate cookie-urile
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Gestionarea cookie-urilor în browserul dumneavoastră
Majoritatea browserelor vă permit:

să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual
să blocați cookie-uri ale unor terțe părți
să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
să blocați setarea tuturor cookie-urilor
să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul

Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat, iar transmisiunile pe internet nu vor funcționa deloc. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați serviciile noastre de transmisiuni pe internet.